Kontaktné údaje
Telefón a email
Zuzana Ružarovská
+421 902 891 517
zuzana.ruzarovska(a)zoria.sk

Ak nás nezastihnete na našom telefónnom čísle, určite Vám zavoláme naspäť.
Sídlo firmy
Zoria s.r.o.
Cabanová 18
841 02 Bratislava
Osobný odber
Ihrisková 9
900 26 Slovenský Grob
Obchodné údaje
IČO:44913826
DIČ:2022895666
IČ DPH:Platca DPH
Obchodný register:Zoria s.r.o.
Bankové spojenie
Peňažný ústav:VÚB Banka
Meno účtu:Zoria s.r.o
Číslo účtu:2657305051 / 0200
IBAN:SK54 0200 0000 0026 5730 5051
BIC(SWIFT):SUBASKBX
Napíšte nám
Vaše meno
E-mail (Vyplňte, ak si želáte komunikovať e-mailom)
Telefón (Vyplňte, ak si želáte komunikovať telefonicky)
Číslo objednávky (Ak sa správa týka objednávky
Vaša správa